REFERENCIE

Naši klienti

profesionálna účtovná firma

komplexné účtovníctvo, dane, mzdy, poradenstvo pre klientov účtovnej firmy

autor dokumentárnych filmov

nastavenie vedenia podvojného účtovníctva pre neziskovú organizáciu + sledovanie čerpanie fin. zdrojov

športové zväzy

nastavenie vedenia podvojného účtovníctva na podnikateľskú a neziskovú časť, účtovanie koeficientu, sledovanie čerpania fin. zdrojov

významná stavebná spoločnosť - holding

podvojné účtovníctvo, mzdy, ekonomiku – stavieb, controlling, vyhodnotenie stavieb, zákazková výroba -rozpracovanosť, nastavenie účtovania stavebnej stálej prevádzky v ČR + české mzdy.

obchodná spoločnosť s nehnuteľnosťami

nastavenie podvojného účtovníctva v novom programe, účtovanie a cenotvorba pri predaji bytov, nedokončená výroba

BIM DRAFT s.r.o.

Spoločnosť BIM DRAFT s.r.o. sa zameriava na zhotovovanie komplexnej dokumentácie nosných konštrukcií líniových aj pozemných stavieb z rôznych stavebných materiálov ako železobetónové, oceľové a drevené konštrukcie. Portfólio spoločnosti siaha od rodinných domov, cez polyfunkčné či bytové objekty až po plne prefabrikované mosty.
Spoločnosť pracuje s programom Autodesk Revit a Sofistik pričom využíva procesy Building Information Modeling – BIM. 

” Potreby našich klientov sú vždy na prvom mieste “

Aktuálne firmy

stavebná spoločnosť

nastavenie účtovania podvojného účtovníctva v novom programe , komplexné účtovníctvo, mzdy, zákazková výroba

obchodná spoločnosť s pomôckami pre zdravotne odkázaných ľudí

komplexné podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika, nedokončená výroba, E kasa

projekčná spoločnosť

komplexné účtovníctvo a mzdy

obchodná spoločnosť

komplexné účtovníctvo a mzdy; Ekasa

IT spoločnosť

komplexné účtovníctvo a mzdy

živnostníci

jednoduché účtovníctvo, daňová evidencia, paušály

obchodná spoločnosť

  • komplexné účtovníctvo a mzdy
  • účtovníctvo v režime OSS

spoločnosť so zahraničnou účasťou

účtovníctvo pri obchodovaní s krajinami mimo EÚ