Články

Prehľad podmienok kontrolovaných transakcii v súvislosti s transferovou dokumentáciou na určenie potrebnej dokumentácie v roku 2023

Typ transakcieÚplnáZákladnáSkrátená
cezhraničné kontrolované transakcie nad 10 000 000 eurXX
cezhraničné kontrolované transakcie nad 1 000 000 eurXX
cezhraničné významné kontrolované transakcie so závislou osobou, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátuXX
kontrolované transakcie so závislou osobou, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátuXX
kontrolované transakcie, pri ktorých daňovník žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasenie metódy oceneniaXX
významné kontrolované transakcie, ak daňovník vykazuje daňovú stratu, odpočítava daňovú stratu, neuplatňuje 15 % sadzbu daneXX
tuzemské významné kontrolované transakcie, ak daňovník uplatňuje úľavu na daniXX
kontrolované transakcie, ak daňovník uplatňuje úľavu na daniXX
kontrolované transakcie, pri ktorých daňovník žiada o úpravu základu daneXX
cezhraničné významné kontrolované transakcie u daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na daniXX
tuzemské významné kontrolované transakcie u daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na daniXX