Články

Benefit, Teambuilding, Work-life balance

Tréningové programy:

 1. Vytvorenie, súdržnosť a rozvoj úspešných skupín
 2. Schopnosti personálnej a inter-personálnej komunikácie
 3. Budovanie priateľskej firemnej mikroklímy
 4. Zacvičenie nových pracovných síl
 5. Schopnosť riešiť problémy a kreativita
 6. Personálne a inter-personálne vodcovstvo
 7. Rozvoj personálnych zdrojov
 8. Plánovacie stratégie
 9. Stanovenie cieľa
 10. Motivácia  a seba-motivácia
 11. Ohodnotenie schopnosti jednotlivca
 12. Rozvoj schopností rozhodovať
 13. Rozvoj firemnej produktivity
 14. Manažment starostlivosti o zákazníka
 

Motivačný systém zamestnancov – Work-life balance
Koncept vyváženosti medzi pracovným a osobným životom, má smerovať k spokojnosti zamestnancov.  Nájdenie správnej cesty, ktorá najviac vyhovuje schopnostiam a využíva zručnosti konkrétneho človeka a jeho sebarealizácii v práci.  Súlad medzi osobným cieľom a uplatnením vedie k vyššej vnútornej harmónii. 

Program zahŕňa hlavne :

 • Zamestnanecké benefity
 • Flexibilná forma zamestnania a pracovnej doby
 • Hľadanie najlepšieho uplatnenia pre pracovníkov
 • Pracovné voľno

Prínosy Work-life balance :

 • Väčšia motivácia a chuť pracovať
 • Zvládanie viac práce za kratší čas, väčšie pracovné nasadenie
 • Lepšie medziľudské vzťahy na pracovisku
 • Predchádzanie syndrómu vyhorenia
 • Celková spokojnosť v živote.