Články

Postupy účtovania pôžičiek

 Prepojené ÚJÚJ s podielovou účasťouSpoločníci, členoviainé ÚJ
DFM    
podiely061062 063
pôžičky066066 067
     
     
Dlhodobé pohľadávky    
OS311,315311,315 311,315
Ostatné pohľadávky351351355378
     
     
Krátkodobé pohľadávky    
OS311,315311,315 311,315
Ostatné pohľadávky351351355378
KFM251251  
     
     
dlhodobé záväzky    
OS321321 321
Ostatné záväzky471471479479
     
     
Krátkodobé záväzky    
OS321,325321,325 321,325
Ostatné záväzky361361365379
Kfvýpomoci252252249249
     
     
pôžičky pod 315,325 sa javia ako z obchodného styku = úroky – finančná služba  DPH § 39 oslobodené = odpočet DPH s koeficientom