Články

Postupy účtovania pri zákazkovej výrobe pri predaji

 INVESTOR =  predajca bytovZhotoviteľ = stavebník bytov
 zhotoviteľ = stavebníkodberateľ = občansiete – pozemok – detské ihrisko, verejné veciinternePodzhotoviteľ = dodávateľinvestor =  predajcaodberateľ = občan klientske zmenyinterne
začiatok výstavby /rok  133.1+133.2     
5xx / 321311/324 121.1/6115xx/321311/606311/384316/606   606/316
        
        
        
výstavba  / ďalší rok        
5xx/321311/324 121.2/6115xx/321311/606311/384316/606    606/316
  5xx/321121.2/611    
  543/325121.2/611  /648/    
ukončenie výstavby   123/121.1 + 121.2    
        
        
Predaj bytu 311, 324/601 613/123  311,384/602 
  507/133.1+133.2601/607    
        
        
  601 -jednotka  EUR/m2 123 – jednotka EUR/m2    
  607 – jednotka EUR/m2133 – jednotka EUR/m2