Články

Postupy účtovania fakturácie odpredaja bytu

dokladpredmetúčtovanie
Zálohová Faktúrarezervácia221324.100x
     
Zdanená prijatá zálohaprijatá platba324.100324.150343.200
x    
Splátková faktúra1.splátka311.100324.200 
x  -324.150 
x   343.200
Zálohová faktúra2.splátka221324.100x
     
Splátková faktúra2.splátka311.100324.200343.200
     
   -324.100 
Faktúrabyt311.100601.000343.200
 pozemok   
   -324.200-343.200
   -324.200-343.200